Projekty Muzeum Biblii

Nasze projekty

Światowe Muzeum i Biblioteka Biblii realizuje już przez dłuższy okres czasu ciekawe projekty i czynności , których głównym celem jest przybliżyć ludziom Biblię oraz jej poselstwo - a szczególnie pokazać Pana Jezusa Chrystusa wraz z jego świetną ofertą życia wiecznego dla każdego z nas.

Muzeum oraz Biblioteka współpracują na projektach , których głównym celem jest pomoc dzieciom czy młodym ludziom oraz tym , którzy znajdują się w trudnych chwilach życiowych.

W ramach swoich działań muzeum adresowane jest do wszystkich grup wiekowych w wielu krajach na całym świecie. Współpracuje z jednostkami, kościołami i parafiami, wybranymi szkołami lub instytucjami publicznymi.

Wybierz ukierunkowanie projektu na:

Publiczność

Uważamy, że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. Ale z Bożą pomocą wszystko idzie. Nasz Pan jest wspaniały i ma moc rozwiązania każdego problemu i każdej troski. Bez względu na to, czy jesteś wierzącym, czy nie, możesz mieć z Nim bardzo miłe doświadczenie. Daj mu wszystko, co „masz w sercu”...

Dla szerokiej publiczności realizujemy ciekawe projekty, które pomagają radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych lub pomagają tym, którzy potrzebują naszej pomocy. Doceniamy bardzo dobrą współpracę z wieloma partnerami z osób prywatnych, zborów lub parafii, miast i gmin lub wybranych instytucji, dzięki którym możemy realizować lub współrealizować wiele projektów...

Dowiedz się więcej o naszych najważniejszych projektach:

Muzeum Biblii w Jabłonkowie

 • wystawa stała Książki książek
 • odwiedź najbardziej wschodnie miasto w Republice Czeskiej
 • można zobaczyć prawie 500 eksponatów od połowy XVI wieku do czasów współczesnych

Biblia dla wszystkich

 • rozpowszechniamy Biblię bezpłatnie w Republice Czeskiej i Słowacji
 • pomagamy ci zrozumieć Biblię
 • pomożemy ci odkryć ważne skarby dla twojego życia w Biblii

Moc modlitwy

 • będziemy się modlić za to, co was niepokoi
 • napisz do nas o swoich obawach
 • będziemy walczyć u twego boku

BibleTV

 • chrześcijańska Telewizja Internetowa
 • jesteśmy zaangażowani w produkcję niektórych programów
 • zainspiruj się wieloma interesującymi programami

Charytatywne koncerty

 • realizujemy koncerty charytatywne
 • pomagamy zwłaszcza dzieciom
 • dołącz również do pomocy

Bóg cię kocha

 • prowadzimy kampanię informacyjną w mediach, w Internecie lub osobiście
 • przybliżamy Bożą miłość każdemu z nas
 • rozpoznaj, że jest ktoś, kto cię lubi


Kościoły i parafie

Światowe Muzeum oraz Biblioteka Biblii w Jabłonkowie oferują długoterminową współpracę kościołom i parafiom z całej Republiki Czeskiej, Słowacji i innych krajów. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z ludźmi i misjami (wewnętrznymi i zewnętrznymi).

Realizujemy kilka interesujących projektów, które prowadzą do głównego celu - doprowadzenia jak największej liczby ludzi do Pana Jezusa Chrystusa i doprowadzenia ich do poddania się Mu. Staramy się również umacniać poszczególne wspólnoty chrześcijańskie - tj. Kościoły i parafie, a przede wszystkim samych członków, aby pogłębić relację z Panem Jezusem. Wreszcie pomagamy lepiej pracować nad dziełem Boga dla osób zainteresowanych głoszeniem ewangelii.

Jesteśmy także partnerem niektórych projektów naszych partnerów i współpracowników. Możesz także pomóc nam głosić ewangelię nie tylko w Republice Czeskiej i na Słowacji, ale także w wielu innych krajach ...

Co możemy Ci zaoferować:

Możemy pomóc z naszej strony

 • osiągnąć ewangelią Twoją wioskę, miasto, region lub Twoich bliskich - zewnętrzna misja
 • wzmacnianie wiary i więzi z Bogiem członków Twojej chrześcijańskiej wspólnoty - misja wewnętrzna

I to w kilku formach

 • indywidualne dostosowanie do potrzeb twojego regionu, kościoła lub parafii
 • wybrane projekty realizowane w różnych regionach Czech, Słowacji i innych krajów
 • osobiste spotkania z członkami Twojego zboru lub parafii i omawianie tematów
 • komunikacja elektroniczna dla bardziej skutecznego rozwiązywania problemów
 • dzielenie się i przekazywanie regularnych doświadczeń z misji (wewnętrznych i zewnętrznych)

Brak zobowiązań

 • oczywiście żadna współpraca nie zobowiązuje cię do niczego
 • chcemy przybliżyć ewangelię jak największej liczbie mieszkańców republiki Czeskiej i republiki Słowackiej, Polski i za granicą
 • chcemy umocnić wiarę i osobistą więź z Panem Jezusem wśród wierzących